SERWIS INFORMACYJNY O CHEMSEX DLA GEJÓW I BISEKSUALNYCH MĘŻCZYZN

CHEMS I PRAWO

Substancje zabronione

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii określa listę substancji, których posiadanie, produkcja, przetwarzanie, przewóz i obrót są nielegalne w Polsce bez posiadania odpowiedniego zezwolenia. Zostały one podzielone ze względu na stopień ryzyka powstania uzależnienia w przypadku użycia ich w celach pozamedycznych oraz zakres ich stosowania w celach medycznych. Większość substancji określanych jako chems znajduje się na tej liście. Dotyczy to także nowych narkotyków, zwanych kiedyś dopalaczami, które są traktowane na równi z narkotykami.

Odpowiedzialność karna

Obowiązujące przepisy prawa przewidują odpowiedzialność karną m.in. za:

  • posiadanie substancji – do 3 lat pozbawienia wolności
  • przywóz lub wywóz substancji – do 5 lat pozbawienia wolności
  • udzielanie substancji innym osobom bez korzyści osobistej lub majątkowej – do 3 lat pozbawienia wolności
  • udzielanie substancji innym osobom w celu uzyskania korzyści osobistej lub majątkowej – od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

W przypadku posiadania substancji w ilości nieznacznej, przeznaczonej wyłącznie do własnego użytku możliwe jest umorzenie postępowania. Oznacza to, że jej posiadacz nie poniesie kary. Można wnioskować o to od razu po podjęciu pierwszych czynności przez prokuratora (np. podczas pierwszego przesłuchania).

Możliwe jest także warunkowe zawieszenie orzeczonej kary w przypadku, gdy substancję posiadała osoba uzależniona, która podda się terapii uzależnień.

Co oznacza posiadanie substancji?

Obejmuje ono posiadanie substancji przy sobie lub w samochodzie, domu lub bagażu, za które jesteś odpowiedzialny – nawet jeśli nie masz ich aktualnie przy sobie. Jeśli nie wiedziałeś, że znajduje się w nich zabroniona substancja – nie popełniłeś przestępstwa. Popełniasz je jednak, jeżeli wiesz, że substancje te są przechowywane lub używane w pomieszczeniach, za które jesteś odpowiedzialny, na przykład właśnie w domu, samochodzie lub firmie.

„Posiadanie” może oznaczać bardzo małą ilość substancji, nawet taką, której jest zbyt mało, by można było jej użyć.

Jeśli zdarzy się, że zostaniesz zatrzymany posiadając substancję psychotropową lub środki odurzające próba wyjaśnienia, że „Masz je dla przyjaciela” lub „Nie wszystkie są dla mnie” może pogorszyć twoją sytuację prawną. Może to bowiem oznaczać, że zostaniesz oskarżony zarówno o posiadanie substancji, jak i wprowadzanie ich do obrotu.

Co oznacza wprowadzanie do obrotu?

Obejmuje ono udzielanie substancji psychotropowych lub środków odurzających innej osobie: sprzedawanie, ale także przekazanie ich przyjaciołom czy znajomym za darmo, w tym np. częstowanie jointem.

Przeczytaj nasz przewodnik dotyczący postępowania z policją ››

Następny: Chems i policja
‹‹ Poprzedni: Leki ARV i chems

Strona powstała przy wsparciu European AIDS Treatment Group w ramach projektu CoPE.

Zadanie współfinansowane ze środków m. st. Warszawy.

ZWIŃ