SERWIS INFORMACYJNY O CHEMSEX DLA GEJÓW I BISEKSUALNYCH MĘŻCZYZN

ŁĄCZENIE SUBSTANCJI

Mieszanie substancji może wzmacniać efekty ich działania lub wywoływać różne, w tym nieprzewidywalne reakcje.

Czasem ludzie mieszają chems bez większego zastanowienia. Przykładowo: ktoś pije wódkę z energetykiem, po jakimś czasie przyjmuje mefedron, wdycha poppersa, a później używa Viagry.

Nawet jeśli użyłeś tylko jednej substancji, często w jej składzie może znajdować się ich większa ilość. Dzieje się tak szczególnie często, jeżeli ma ona postać proszku lub tabletki.

Jeśli jednocześnie przyjmujesz chems i leki ARV pamiętaj, że mogą występować między nimi niebezpieczne interakcje.

„Koktajle” – mieszanki substancji

Przyjmowanie więcej niż jednej substancji powoduje dodatkowe obciążenia organizmu – zwłaszcza serca, mózgu i wątroby. Takie „koktajle”, czyli mieszanki kilku substancji, mogą prowadzić do przedawkowania lub śmierci, ponieważ efekty ich działania oraz ‘zejście’ mogą być niebezpieczne.

Przyjmowanie dwóch substancji o takim samym działaniu wzmacnia wzajemnie efekty ich użycia i zwiększa ryzyko wystąpienia niebezpiecznej reakcji organizmu. Na przykład dwie substancje będące depresantami (przykład: GHB/GBL przyjmowane z alkoholem lub ketaminą) mogą doprowadzić do utraty przytomności; dwie substancje będące stymulantami mogą natomiast spowodować prawdziwe wyzwanie dla twojego serca czy układu krążenia.     

Twoje ciało odczuje także skutki przyjęcia dwóch substancji mających przeciwne efekty działania: stymulantu razem z depresantem.

Zazwyczaj substancje dzieli się na grupy według ich działania na organizm. Ważne jest abyś wiedział, którego typu chems przyjmujesz. Możesz dzięki temu uniknąć dotkliwych skutków dla organizmu wynikających ze zmieszania dwóch lub więcej substancji o podobnym sposobie działania.

Depresanty

Są to substancje, których działanie spowalnia funkcjonowanie organizmu i powoduje poczucie uspokojenia i zrelaksowania. Twoje serce i oddech po ich przyjęciu zwolnią, możesz czuć się bardzo śpiący.

Przykłady depresantów:

Jednoczesne przyjmowanie kilku substancji z grupy depresantów niesie ryzyko nadmiernego spowolnienia funkcji organizmu, takich jak oddychanie czy funkcjonowanie mózgu – nawet do stanu zagrażającemu życiu. Efektem użycia zbyt dużych dawek depresantów może być śmierć.

Szczególnie ryzykowną kombinacją jest mieszanie alkoholu i GHB/GBL.

Nigdy nie mieszaj także alkoholu z lekami nasennymi i uspokajającymi – taka kombinacja także może okazać się śmiertelna.

Stymulanty

Są to substancje, które przyspieszają funkcjonowanie organizmu. Możesz pod ich wpływem czuć się bardziej czujny, twoje serce może bić szybciej, a ciśnienie krwi wzrośnie. Po użyciu  stymulantów możesz także odczuwać zmienność nastrojów, zgrzytać zębami, a na ‘zejściu’ odczuwać obniżony nastrój.

Najbardziej popularne stymulanty:

  • substancje z grupy amfetamin, takie jak metamfetamina czy amfetamina (lub substancje w formie tabletek, które mogą zawierać amfetaminę, np. tabletki MDMA (Ekstaza)     
  • mefedron i jego pochodne (zwane fachowo katynonami)
  • kokaina
  • kofeina, a także guarana, tauryna (zawarte w tzw. napojach energetyzujących)
  • nikotyna (zawarta w tytoniu).

Jednoczesne używanie kokainy i amfetaminy naraża twoje serce na nadmierne, niebezpieczne przeciążenie.

Mieszanie stymulantów (w tym, tzw. napojów energetyzujących) z alkoholem zwiększa ryzyko niewydolności serca i zatrzymanie jego pracy.

Nigdy nie łącz metamfetaminyViagry i poppersa w żadnej kombinacji – przyjmuj je tylko osobno lub zachowaj kilkugodzinny odstęp między przyjęciem każdej z nich.

Jeżeli decydujesz się na łączenie substancji, sprawdź możliwe interakcje w narzędziu przygotowanym przez Społeczną Inicjatywę Narkopolityki.   

Następny: Przed i po imprezie ›› 
‹‹ Poprzedni: Przedawkowanie

Strona powstała przy wsparciu European AIDS Treatment Group w ramach projektu CoPE.

Zadanie współfinansowane ze środków m. st. Warszawy.

ZWIŃ