SERWIS INFORMACYJNY O CHEMSEX DLA GEJÓW I BISEKSUALNYCH MĘŻCZYZN

Leki ARV i chems

Jeśli używasz chems i jednocześnie bierzesz leki antyretrowirusowe (ARV), potencjalnie mogą wystąpić między nimi niebezpieczne interakcje. Twoje leki na zakażenie HIV mogą zwiększać stężenie niektórych chems w organizmie do niebezpiecznych poziomów.

Dwie substancje aktywne zawarte w lekach – rytonawir (znajdujący się takich preparatach jak: Kaletra®, Norvir®, Prezista® i Reyataz®) oraz kobicystat (zawarty w takich preparatach jak: Genvoya®, Rezolsta®, Stribild® i Symtuza®) mają największe prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji z chems. Leki te zwiększają także siłę działania innych leków antyretrowirusowych, zwykle inhibitorów proteaz.

Ponieważ rytonawir i kobicystat mogą zwiększać siłę działania chems, mogą również wpływać na sposób ich metabolizowania przez wątrobę. Powodują, że chems dłużej pozostają w organizmie lub występują w większych stężeniach, co może prowadzić do przedawkowania.

Interakcje z rytonawirem i kobicystatem wykazują szczególnie:

W przypadku GHB/GBL ryzyko interakcji z większością leków nie jest dokładnie poznane, ale bezpieczniej jest założyć, że przyjmowanie rytonawiru lub kobicystatu może – podobnie jak w przypadku innych substancji – zwiększać poziom stężenia GHB/GBL w organizmie.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat możliwych interakcji leków ARV z chems zapoznaj się  przygotowanym przez nas opracowaniem, wykorzystującym najnowsze wyniki badań dotyczących interakcji. Szczegółowe informacje o interakcjach znajdziesz na dole strony.

Nie stwierdzono interakcji:
Combivir, Descovy, Isentress, Kivexa, Tivicay, Triumeq, Truvada

Opracowanie ma charakter informacyjny, zostało przygotowane na podstawie danych pochodzących ze strony www.hiv-druginteractions.org według stanu na dzień 02.08.2019 r. Każdorazowo zaleca się samodzielne zweryfikowanie podanych informacji w źródle.

Rozpoczęcie przyjmowania ARV

W ciągu pierwszych czterech tygodni przyjmowania nowych leków antyretrowirusowych (ARV) twoje ciało wciąż będzie się do nich przyzwyczajać. W rezultacie w tym okresie może dochodzić do najbardziej niebezpiecznych interakcji między substancjami czynnymi zawartymi w lekach i chems.

Rozmowa z lekarzem w poradni leczenia HIV

Bardzo ważna jest szczera rozmowa z lekarzem zajmującym się leczeniem HIV na temat używanych przez ciebie chems. W jej trakcie możesz uzyskać informacje w jaki sposób zmniejszyć ryzyko wystąpienia niebezpiecznych interakcji. Może to polegać na zrobieniu sobie przerwy lub całkowitej abstynencji od chems, a także rozpoczęciu lub rozważeniu zmiany przyjmowanych leków ARV, dzięki którym będziesz mniej zagrożony wystąpieniem interakcji.

Jeśli przyjmujesz nowe leki ARV, przed przejrzeniem listy sprawdź jak się one nazywają i jakie są wchodzące w ich skład substancje czynne.

Interakcje leków ARV z substancjami psychoaktywnymi

Alkohol

Sporadyczne spożywanie alkoholu w niewielkich dawkach nie spowoduje niebezpiecznych interakcji. Regularne, intensywne spożywanie alkoholu jednak może osłabić układ odpornościowy, co może wpłynąć na obniżanie skuteczności działania leków ARV. Spożycie dużej ilości alkoholu może powodować wymioty. Jeżeli niedługo przed nimi przyjąłeś swoje leki i ich kawałki są widoczne w wymiocinach, mogły one jeszcze nie wchłonąć się do krwi.

Amfetamina

W przypadku jej stosowania z rytonawirem lub kobicystanem poziom amfetaminy w organizmie może się podwoić lub potroić, potencjalnie do poziomu powodującego śmierć.

Metamfetamina

W przypadku jej stosowania z rytonawirem lub kobicystatem poziom metamfetaminy we krwi może się podwoić lub potroić, potencjalnie do poziomu powodującego śmierć.

Konopie indyjskie/Marihuana

Nie są znane interakcje leków ARV z marihuaną i przetworami konopii. Potencjalnie może wystąpić wzrost poziomu stężenia substancji czynnych z konopii indyjskich we krwi jeśli pacjent przyjmuje inhibitory proteazy (są zawarte w takich lekach jak: Kaletra®, Norvir®, Prezista®, Reyataz® i Symtuza®).

Kokaina

Jeśli zażywasz lek zawierający którykolwiek z NNRTI (nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy), tj. Atripla®, Intelence®, Odefsey®, Sustiva®, Viramune® – mogą mieć one wpływ na zwiększenie poziomu stężenia kokainy w twoim organizmie.

GHB/GBL

Występują potencjalnie niebezpieczne interakcje, gdy GHB/GBL jest stosowane z rytonawirem i kobicystatem – mogą zwiększać poziom stężenia substancji w organizmie.

Ketamina

Ponieważ ketamina – podobnie jak rytonawir i kobicystat – jest filtrowana głównie przez wątrobę, istnieje ryzyko, że może dochodzić do zwiększenia stężenia tej substancji w organizmie.

Jeśli zażywasz lek zawierający którykolwiek z NNRTI (nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy) z wyłączeniem Odefsey®, tj. Atripla®, Intelence®, Sustiva®, Viramune® – mogą mieć one wpływ na zwiększenie poziomu stężenia ketaminy w twoim organizmie.

Nowe narkotyki, dawniej: dopalacze

Ponieważ większość nowych narkotyków, czyli substancji do niedawna nazywanych dopalaczami, to nowe, nieprzetestowane związki chemiczne, interakcje z lekami antyretrowirusowymi (ARV) nie są do końca znane.

Jeśli używasz chems, które działaniem przypominają dotychczas znane substancje psychoaktywne wchodzące w interakcje z lekami ARV, zalecamy ci szczególną ostrożność.

MDMA (Ekstaza)

Rytonawir i kobicystat prawdopodobnie zwiększą stężenie MDMA w organizmie od 5 do 10 razy. Dlatego ich łączenie może być niebezpieczne. Znane są przypadki śmierci w wyniku regularnego przyjmowania MDMA razem z lekami ARV zawierającymi rytonawir.

Jeśli chodzi o ecstasy, poziom ryzyka zależy przede wszystkim od tego, ile MDMA znajduje się w tabletce, co nie jest możliwe do szybkiego zweryfikowania.

Jeśli przyjmujesz MDMA, bezpieczniej może być przyjąć ćwiartkę tabletki. Jeżeli po około 30 minutach nie występują żadne działania niepożądane, może zwiększyć porcję do połowy pełnej dawki.

Rekomendujemy ci nie używanie MDMA (ecstasy) w trakcie leczenia ARV.

Mefedron

Ponieważ jest to dość nowa substancja, jej interakcje z lekami ARV nie zostały jeszcze w pełni przebadane. Nie oznacza to jednak, że ich łączenie jest bezpieczne. Prawodpodobnie w interakcje z mefedronem mogą wchodzić leki ARV zawierające rytonawir (znajdujący się takich preparatach jak: Kaletra®, Norvir®, Prezista® i Reyataz®) oraz kobicystat (zawarty w takich preparatach jak: Genvoya®, Rezolsta®, Stribild® i Symtuza®).

Jeśli właśnie zacząłeś przyjmować leki ARV uważaj na wszelkie niepożądane reakcje z chems.

Leki uspokajające

Mieszanie środków uspokajających: triazolamu, diazepamu i midazolamu z rytonawirem (znajdującym się takich preparatach jak: Kaletra®, Norvir®, Prezista® i Reyataz®) oraz kobicystatem (zawartym w takich preparatach jak: Genvoya®, Rezolsta®, Stribild® i Symtuza®) może spowodować interakcję potencjalnie skutkującą śmiercią wynikającą z trudności z oddychaniem.

Przedawkowanie benzodiazepin może prowadzić do utraty przytomności lub niebezpiecznego dla organizmu spowolnienia oddechu. Jeśli przyjmujesz inne środki uspokajające, porozmawiaj z lekarzem aby dowiedzieć się, czy mogą one oddziaływać na leki ARV, których używasz.

Sterydy

Niektóre leki ARV mogą podnieść poziom anabolików we krwi, zwiększając prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych. Dodatkowo obciążają one wątrobę, gdy są przyjmowane wraz z większością leków ARV.

Przed rozpoczęciem używania sterydów rekomendujemy ci zawsze konsultację z lekarzem.

Viagra®

Ponownie, rytonawir i kobicystat są substancjami, na które należy uważać przyjmując sildenafil.

W przypadku przyjmowania leków ARV razem z Viagrą® i innymi substancjami poprawiającymi erekcję poziom stężenia substancji czynnej (tj. sildenafilu) może wzrosnąć trzy do czterech razy powyżej standardowego poziomu. Przedawkowanie leków poprawiających erekcję może być niebezpieczne dla serca. 

Niektórzy lekarze zalecają osobom na terapii ARV przyjmowanie dawki 25 mg syldenafilu (Viagra®) co 48 godzin. Dawka ta powinna być jeszcze mniejsza w przypadku silniejszych preparatów, takich jak tadalafil (Cialis®) i wardenafil (Levitra®) – nie więcej niż 10 mg Cialisu® lub 2,5 mg Levitry® raz na 72 godziny.

Jedną z możliwych interakcji jest również priapizm, tj. nie ustępująca przez dłuższy czas erekcja. Jeżeli utrzymuje się ona przez ponad 4 godziny, może to prowadzić do trwałego uszkodzenia penisa. W takiej sytuacji zasięgnij natychmiastowej porady lekarskiej.

Jeśli zażywasz leki zawierające którykolwiek z NNRTI (nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy) z wyłączeniem Odefsey®, tj. Atripla®, Intelence®, Sustiva®, Viramune®, poziom stężenia w organizmie leków poprawiających erekcję może być obniżony.

Nie są znane interakcje podczas przyjmowania takich leków jak:

  • Combivir®
  • Descovy®
  • Isentress®
  • Kivexa®
  • Tivicay®
  • Triumeq®
  • Truvada®

Jeśli regularnie używasz chems, porozmawiaj o tym z lekarzem w poradni leczenia HIV. Dzięki temu możliwe będzie lepsze dopasowanie leków ARV do twojej sytuacji i uniknięcie potencjalnie niebezpiecznych interakcji. Nie bój się być szczery w rozmowie z lekarzem.

Wstrzykiwanie

Wstrzykiwanie chems powoduje zwiększenie ilości substancji dostającej się w dużej ilości i bezpośrednio do krwiobiegu. Oznacza to, że znajduje się ona w nim dużo szybciej niż gdy przyjmujesz substancje w inny sposób. Może to zwiększać ryzyko interakcji.

Następne: Chems i prawo ››
‹‹ Poprzednie: Przed i po imprezie

Strona powstała przy wsparciu European AIDS Treatment Group w ramach projektu CoPE.

Zadanie współfinansowane ze środków m. st. Warszawy.

ZWIŃ